سفرنامه ای از کردستان منتشر شد – فروشگاه تندرست

ترجمه «سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» (بخش مربوط به #کردستان) منتشر شد

ترجمه «سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» (بخش مربوط به #کردستان) منتشر شد.

به گزارش ایسنا، «سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» با ترجمه دکتر حسن جاف و تصحیح بلیط هواپیمایی فرامرز آقابیگی از سوی انتشارات ایرانشناسی منتشر شده است. این سفرنامه به شرح و چگونگی سفر ریچ به کردستان عراق و ایران می پردازد و اطلاعات زیادی درباره وضعیت این مناطق در دهه دوم قرن نوزدهم میلادی ارائه می دهد.

ریچ فقط راوی و مشاهده گر پدیده ها نیست، بلکه به اقتضای موقعیت یا دانسته ها و شنیده های خود، به علل و چرایی پدیده ها و مسائل نیز اشاره می کند. گزارش های سفرنامه، سیر منطقی دارد بلیط هواپیما و خواننده را همانند داستان – هم سو با شرح مسیر راه و اتفاقات – با روایت ها جلو می برد. این سفرنامه در 11 فصل تهیه و تنظیم شده است که در ابتدای همه فصل ها، سرآغاز و چکیده فصول آورده شده است.

در معرفی این کتاب عنوان شده است: «سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ»، جزو سفرنامه های مفصل است که یک جلد از آن به شرح و چگونگی سفر ریچ به کردستان عراق و ایران اختصاص داده شده است و تاریخ نگارش آن به دهه دوم قرن بلیط کیش نوزدهم یعنی 1820 میلادی برمی گردد. این سفرنامه به دلیل آگاهی ریچ به زبان کردی و حشر و نشر طولانی اش با کردها، از نظر کیفی جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است. ریچ در بسیاری از گزارش های خود تنها یک سیاح صرف نیست، بلکه او به درون افرادی که با آن ها سروکار داشته است سَرَک می کشد و از بُعد روحی نیز با آن ها قاطی می شود.

در بخشی از این سفرنامه می خوانیم: «ایالت سنندج به هفت منطقه تقسیم می تیک بان شود که عبارت اند از: جوانرود در منتهای جنوب غربی، اورامان، مریوان، بانه، سقز (بر راه تبریز)، حسن آباد که شامل سنندج است و اسفندآباد بر سر راه همدان. هر منطقه ای از این مناطق به چهار یا پنج ناحیه کوچک تقسیم می شود. منطقه اورامان و بانه در قدیم، در تیول یک خانواده بوده و در حقیقت تا اندازه ای استقلال داشته است. بعدا به موجب موافقت نامه ای که در این مورد تنظیم شده، به قلمرو والی سنندج اضافه شده تعمیرات 118 اند. تعیین حکام مناطق دیگر به عهده والی است، مثلا یکی از پسران او در جوانرود حاکم است.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *